Designové modely

• výroba proporčních a designových modelů, pohledových maket

• používané materiály: pěnový polystyren, polyuretanové pěny, pěnový polypropylen, technické dřevo, přírodní dřevo

• 3osé frézování do velikosti obrobku 5000x2500x960 mm

• 5osé frézování do velikosti obrobku 6000x2700x1700 mm

• zpracování 2D a 3D dat ve formátu iges, step, 3dm, dxf, dwg nebo z výkresové dokumentace

Máte dotaz?

Kontaktujte nás.

Vlčetín 69
463 43 Bílá

Projekt „Podnikové vzdělávání ve společnosti
BM-BOHEMIAMODELL, s.r.o. II“ 
reg. č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_097/0013766
je spolufinancovaný Evropskou unií.